ЗАГАЛЬНА АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ ТА МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ З АВТОІМУННИМ ТИРЕОЇДИТОМ

  • T.M. Pasiieshvili Харківський національний медичний університет
Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, автоімунний тиреоїдит, патогенез, морфологія, цитокіни, антиоксидантна система.

Анотація

Мета роботи: встановити вміст маркерів запалення (фактора некрозу пухлини альфа і інтерлейкіну 18) і показника загальної антиоксидантної активності у пацієнтів молодого віку з поєднаним перебігом гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та автоімунного тиреоїдиту і визначити їх залежність від морфо-гістологічних змін в слизовій оболонці стравоходу. Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 182 студента у віці від 18 до 25 років: 120 пацієнтів з коморбідністю гастроезофагеальної рефлюксної хвороби і автоімунного тиреоїдиту, 42 - на ізольований автоімунний тиреоїдит. Методи дослідження: загальноклінічні, інструментальні, імунологічні, статистичні. Результати. При визначенні активності фактора некрозу пухлини альфа і інтерлейкіну 18 встановлено їх статистично значуще підвищення в обох групах обстежених. Рівень зазначених цитокінів залежав від морфо-гістологічних змін в слизовій: був максимальним при ерозивному процесі. У той же час показник загальної антиоксидантної активності достовірно знижувався. При цьому ерозивна форма захворювання супроводжувалася більш виразними змінами в даному показнику. Висновки. Запальний процес в стравоході супроводжується активацією прозапального ланки імунітету на тлі придушення антиоксидантної системи, що має залежність від морфологічних змін в слизовій стравоходу. Дані зміни будуть сприяти переходу фізіологічного апоптозу в патологічний варіант і, таким чином, прогресуванню нозологій.

Посилання

1. Kany S, Vollrath JT, Relja B. Cytokines in Inflammatory Disease. International journal of molecular sciences. 2019; 20(23): 6008. https://doi.org/10.3390/ijms20236008

2. Biswas S, Das R, Banerjee ER. Role of free radicals in human inflammatory diseases [J]. AIMS Biophysics. 2017; 4(4): 596-614. doi:10.3934/biophy.2017.4.596

3. Poprac P, Jomova K, Simunkova M, Kollar V, Rhodes C, Valko, M. Targeting Free Radicals in Oxidative Stress-Related Human Diseases. Trends in Pharmacological Sciences. 2017; 38: 45-46. doi:10.1016/j.tips.2017.04.005.

4. Nirwan JS, Hasan SS, Babar ZUD, Conway BR, Ghori MU. Global Prevalence and Risk Factors of Gastro-oesophageal Reflux Disease (GORD): Systematic Review with Meta-analysis. Sci Rep. 2020; 10: 5814. https://doi.org/10.1038/s41598-020-62795-1

5. Antunes C, Aleem A, Curtis SA. Gastroesophageal Reflux Disease. [Updated 2020 Nov 19]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; Jan-. 2020. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441938/

6. El-Serag HB, Sweet S, Winchester CC, Dent J. Update on the epidemiology of gastro-oesophageal reflux disease: a systematic review. Gut. 2014; 63(6): 871–880. https://doi.org/10.1136/gutjnl-2012-304269

7. Yamasaki T, Hemond C, Eisa M, Ganocy S, Fass R. The Changing Epidemiology of Gastroesophageal Reflux Disease: Are Patients Getting Younger?. Journal of neurogastroenterology and motility. 2018; 24(4): 559–569. https://doi.org/10.5056/jnm18140

8. Eusebi LH, Ratnakumaran R, Yuan Y, Solaymani-Dodaran M, Bazzoli F, Ford, AC. Global prevalence of, and risk factors for, gastro-oesophageal reflux symptoms: a meta-analysis. Gut. 2018; 67(3): 430–440. https://doi.org/10.1136/gutjnl-2016-313589

9. Antonelli A, Ferrari SM, Corrado A, Di Domenicantonio A, Fallahi P. Autoimmune thyroid disorders. Autoimmunity reviews. 2015; 14(2): 174–180. https://doi.org/10.1016/j.autrev.2014.10.016

10. Abdulkhaleq LA, Assi MA, Abdullah R, Zamri-Saad M, Taufiq-Yap YH, Hezmee M. The crucial roles of inflammatory mediators in inflammation: A review. Veterinary world. 2018; 11(5): 627–635. https://doi.org/10.14202/vetworld.2018.627-635

11. Bamias G, Arseneau KO, Cominelli F. Cytokines and mucosal immunity. Current opinion in gastroenterology. 2014; 30(6): 547–552. https://doi.org/10.1097/MOG.0000000000000118

12. Moudgil KD, Choubey D. Cytokines in autoimmunity: role in induction, regulation, and treatment. Journal of interferon & cytokine research: the official journal of the International Society for Interferon and Cytokine Research. 2011; 31(10): 695–703. https://doi.org/10.1089/jir.2011.0065

13. Aravani D, Foote K, Figg N, Finigan A, Uryga A, Clarke M, Bennett M. Cytokine regulation of apoptosis-induced apoptosis and apoptosis-induced cell proliferation in vascular smooth muscle cells. Apoptosis. 2020; 25: 648–662 https://doi.org/10.1007/s10495-020-01622-4

14. Yao X, Cadwell K. Tumor Necrosis Factor-α-Induced Apoptosis in the Intestinal Epithelium due to Chronic Nuclear Factor Kappa B Signaling Is Mediated by Receptor Interacting Serine/Threonine Kinase 1. Cellular and molecular gastroenterology and hepatology. 2020; 9(2), 337–338. https://doi.org/10.1016/j.jcmgh.2019.10.009
Опубліковано
2021-03-21
Як цитувати
Pasiieshvili, T. (2021). ЗАГАЛЬНА АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ ТА МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ З АВТОІМУННИМ ТИРЕОЇДИТОМ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(1), 44-48. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.1.44