ДІАГНОСТИЧНЕ ТА ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ МЕТАБОЛІЗМУ ЗАЛІЗА У ПАЦІЄНТІВ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ СПОНТАННОГО СУПРАТЕНТОРІАЛЬНОГО ВНУТРІШНЬОМОЗКОВОГО КРОВОВИЛИВУ

  • A.A. Kuznietsov Запорізький державний медичний університет
Ключові слова: внутрішньомозковий крововилив, залізо, прогноз.

Анотація

Мета роботи – дослідити діагностичну та прогностичну інформативність інтегральної оцінки показників метаболізму заліза у пацієнтів в гострому періоді спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу. Матеріали і методи. Проведено проспективне, когортне дослідження із залученням 88 пацієнтів зі спонтанним супратенторіальним внутрішньомозковим крововиливом на тлі консервативної терапії. Діагноз встановлювався за даними клініко-нейровізуалізаційного обстеження. В першу добу з моменту госпіталізації здійснювали забір зразків крові натще з подальшою детекцією сироваткових концентрацій гепсидину, феритину, заліза, а також показників загальної залізо-зв’язуючої здатності сироватки, латентної залізо-зв’язуючої здатності сироватки та сатурації трансферину. В якості клінічних кінцевих точок розглядали раннє клініко-неврологічне погіршення та несприятливий вихід гострого періоду спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу у вигляді значення 4-6 балів за модифікованою шкалою Ренкіна на 21 добу захворювання, окремо виділяли випадки летального виходу та несприятливого функціонального виходу. Результати. На підставі кластерного аналізу ідентифіковано 3 типи профілю досліджуваних показників метаболізму заліза у хворих на геморагічний півкульовий інсульт. Встановлено, що типи профілю, які характеризуються порівняно більшим ініціальним вмістом гепсидину та феритину в сироватці крові у поєднанні з меншою сироватковою концентрацією заліза (ІІ тип і особливо ІІІ тип), асоційовані з тяжчим ушкодженням церебральних структур і підвищеними ризиками раннього клініко-неврологічного погіршення (відносний ризик (95% довірчий інтервал) = 6,01 (1,54–24,86), р=0,0120) та несприятливого виходу гострого періоду захворювання (відносний ризик (95% довірчий інтервал) = 4,45 (2,25–8,80), р˂0,0001). Висновки. Тип профілю сироваткових концентрацій гепсидину, феритину та заліза у поєднанні з рівнем сатурації трансферину у пацієнтів зі спонтанним супратенторіальним внутрішньомозковим крововиливом в першу добу з моменту госпіталізації є інформативним інтегральним показником для визначення короткострокового прогнозу на тлі консервативної терапії.

Посилання

1. Unifikovanyy klinichnyy protokol ekstrenoyi, pervynnoyi, vtorynnoyi (spetsializovanoyi), tretynnoyi (vysokospetsializovanoyi) medychnoyi dopomohy ta medychnoyi reabilitatsiyi «Hemorahichnyy insul't (vnutrishn'omozkova hematoma, anevryzmal'nyy subarakhnoyidal'nyy krovovylyv)» from: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_275_ykpmd_gi.pdf.

2. Akpinar E, Gürbüz MS, Berkman MZ et al. Factors Affecting Prognosis in Patients With Spontaneous Supratentorial Intracerebral Hemorrhage Under Medical and Surgical Treatment. J Craniofac Surg. 2019 Oct;30(7):e667-e671. doi: 10.1097/SCS.0000000000005733.

3. Pinho J, Costa AS, Araújo JM et al. Intracerebral hemorrhage outcome: A comprehensive update. J Neurol Sci. 2019 Mar 15;398:54-66. doi: 10.1016/j.jns.2019.01.013.

4. Belur PK, Chang JJ, He S et al. Emerging experimental therapies for intracerebral hemorrhage: targeting mechanisms of secondary brain injury. Neurosurg Focus. 2013 May;34(5):E9. doi: 10.3171/2013.2.FOCUS1317. PMID: 23634928.

5. Wan J, Ren H, Wang J. Iron toxicity, lipid peroxidation and ferroptosis after intracerebral haemorrhage. Stroke Vasc Neurol. 2019 Jan 13;4(2):93-95. doi: 10.1136/svn-2018-000205.

6. Xiong XY, Chen J, Zhu WY et al. Serum hepcidin concentrations correlate with serum iron level and outcome in patients with intracerebral hemorrhage. Neurol Sci. 2015 Oct;36(10):1843-9. doi: 10.1007/s10072-015-2266-2.

7. Zhang M, Li W, Wang T, Zhang Q. Association Between Baseline Serum Ferritin and Short-term Outcome of Intracerebral Hemorrhage: A Meta-Analysis. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2019 Jul;28(7):1799-1805. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2019.03.037.

8. Rajendran SR, Periyasamy S, Manjuladevi MT, George N. Evaluation of Serum Ferritin as a Prognostic Marker in Acute Hemorrhagic Stroke. J Neurosci Rural Pract. 2020 Jan;11(1):72-77. doi: 10.1055/s-0039-1700597.

9. Kuznietsov AA. Comparative analysis of predictive significance of neuroimaging parameters in patients with spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage. Zaporozhye medical journal. 2018 July;20(4):543–547. doi.org/10.14739/2310-1210

10. Vela D. The Dual Role of Hepcidin in Brain Iron Load and Inflammation. Front Neurosci. 2018 Oct 15;12:740. doi: 10.3389/fnins.2018.00740.

11. Kell DB, Pretorius E. Serum ferritin is an important inflammatory disease marker, as it is mainly a leakage product from damaged cells. Metallomics. 2014 Apr;6(4):748-73. doi: 10.1039/c3mt00347g.

12. Yang G, Hu R, Zhang C et al. A combination of serum iron, ferritin and transferrin predicts outcome in patients with intracerebral hemorrhage. Sci Rep. 2016 Feb 22;6:21970. doi: 10.1038/srep21970.

13. Garton ALA, Gupta VP, Christophe BR, Connolly ES Jr. Biomarkers of Functional Outcome in Intracerebral Hemorrhage: Interplay between Clinical Metrics, CD163, and Ferritin. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2017 Aug;26(8):1712-1720. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.03.035.

14. Xiong XY, Liu L, Wang FX et al. Toll-Like Receptor 4/MyD88-Mediated Signaling of Hepcidin Expression Causing Brain Iron Accumulation, Oxidative Injury, and Cognitive Impairment After Intracerebral Hemorrhage. Circulation. 2016 Oct 4;134(14):1025-1038. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.021881.
Опубліковано
2021-03-21
Як цитувати
Kuznietsov, A. (2021). ДІАГНОСТИЧНЕ ТА ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ МЕТАБОЛІЗМУ ЗАЛІЗА У ПАЦІЄНТІВ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ СПОНТАННОГО СУПРАТЕНТОРІАЛЬНОГО ВНУТРІШНЬОМОЗКОВОГО КРОВОВИЛИВУ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(1), 35-44. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.1.35