«СЕРЦЕ ЗНАЄ ПРО НАС УСЕ»: ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПАЦІЄНТІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ КОРОТКОГО ЗАПИСУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ РИТМУ СЕРЦЯ

  • A.S. Korpan Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
Ключові слова: Варіабельність серцевого ритму, неінфекційні захворювання, ішемічна хвороба серця, функціональний стан, діагностика.

Анотація

Стаття присвячена питанням використання апаратно-комп’ютерної методики оцінки функціонального стану пацієнтів за показниками короткого запису варіабельності ритму серця. Мета дослідження – оцінити клініко-діагностичні можливості короткого запису варіабельності ритму серця у відображенні системних інформаційних енергетичних процесів людського організму задля підвищення в Україні ефективності заходів із попередження та лікування неінфекційних захворювань шляхом удосконалення їх діагностики та профілактики завдяки впровадження у медичну практику сучасних наукоємних технологій. Виконано відкрите, нерандомізоване, контрольоване дослідження, фрагментом якого було дослідження хвильових характеристик серцевого ритму у функціонально здорових респондентів (група 1, n=104) і хворих на неінфекційні захворювання – ішемічну хворобу серця: стенокардію напруги, інфаркт міокарда (у підгострому періоді) із коморбідною патологією (група 2, n=66) методом короткого запису варіабельності серцевого ритму із застосуванням спектрального аналізу та варіаційної пульсометрії. Встановлено, що ішемічна хвороба серця супроводжується зниженням загальної активності регуляторних систем, пригніченням енергетичного рівня діяльності серця (ТР=931,8±710,4 при нормі 3466±1018 мс²), низьким рівнем гормональної модуляції регуляторних механізмів (VLF=527,3±502,1 мс², що <700 мс²), виснаженням енергетичних ресурсів, низьким рівнем відновлюваного (HF=205,7±261,8 мс², що <300 мс2) та мобілізаційного (LF=198,9±191,7мс², що <300 мс2) потенціалів, дисбалансом механізмів нервово-гуморальної регуляції серцевої діяльності, зниженням ресурсів серцевої діяльності VLF=56% при нормі 30-50%; VLF> HF+LF), станом вираженого дистресу (ІН=256,7±264,7; SI=325,2±297,7; ПАПР=71,76±30,3). Використання методу короткого запису варіабельності ритму серця може дозволити лікарю швидко визначати поточний стан фізіологічних механізмів кровообігу, адаптаційні реакції, можливість діагностувати дезадапційні розлади, стресове навантаження, контролювати ефективність заходів профілактики неінфекційних захворювань у респондентів.

Посилання

1. Mintser OP, Potiazhenko MM, Nevoit GV Evaluation of the human bioelectromagnetic field in medicine: the development of methodology and prospects are at the present scientific stage. Wiadomości Lekarskie. 2019; 5, (II): 1117-1121.

2. Mintser OP, Semenets VV, Potiazhenko MМ, Рodpruzhnykov PМ, Nevoit GV. The study of the electromagnetic component of the human body as a diagnostic indicator in the examination of patients with Non-communicablediseases: problem statement. Wiadomości Lekarskie. 2020; 6 (73): 1279-1283.

3. Baevsky RM. Prognozirovanie sostoyaniy na grani normyi i patologii. Kniga po Trebovaniyu [Prediction of conditions on the verge of norm and pathology. Book on demand]. Moskva; 2014. 295 р. (Russian)

4. Nevoit GV. Mozhlyvosti korotkoho zapysu variabelnosti rytmu sertsia u vidobrazhenni systemnykh informatsiinykh enerhetychnykh protsesiv liudskoho orhanizmu pry klinichnomu obstezhenni patsiientiv terapevtychnoho profiliu [Possibilities of short recording of heart rate variability in displaying systemic informational energy processes of the human body during clinical examination of patients with a therapeutic profile]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk Ukrainska medychna stomatolohichna akademiia. 2020. 4:78-82.

5. Nevoit GV. Variatsiina pulsometriia yak metod vidobrazhennia systemnykh informatsiinykh enerhetychnykh protsesiv ta otsinky funktsionalnoho stanu liudskoho orhanizmu pry zahalnomu klinichnomu obstezhenni patsiientiv [Variationn pulsometry as a method for displaying systemic information energy processes and assessing the functional state of the human organism during an Objective Structured Clinical Examination]. Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny. 2020. 4:135-139.

6. Sender R, Fuchs S, Milo R. Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body. PLOS Biology. 2016. Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002533

7. Baevsky RM, Orlov OI, editor. Metody i pribory kosmicheskoj kardiologii na bortu Mezhdunarodnoj kosmicheskoj stancii [Methods and instruments of space cardiology aboard the International Space Station]. Moskva: Tehnosfera; 2016. 367 р. (Russian)
Опубліковано
2021-03-21
Як цитувати
Korpan, A. (2021). «СЕРЦЕ ЗНАЄ ПРО НАС УСЕ»: ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПАЦІЄНТІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ КОРОТКОГО ЗАПИСУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ РИТМУ СЕРЦЯ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(1), 30-35. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.1.30