АНАЛІЗ СЛІЗНОЇ ПЛІВКИ ПРИ РІЗНІЙ ТРИВАЛОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРИСТРОЇВ

  • Dong Fang Hui Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • I.M. Bezkorovayna Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
Ключові слова: слізна плівка, інтерферометрія, комп’ютерне навантаження.

Анотація

Має місце недостатнє висвітлення проблеми змін специфічних якісних характерстик слізної плівки у користувачів цифрових пристроїв, що аргументує доцільність проведення сучасних досліджень. Мета. Провести аналіз показників слізної плівки при різній тривалості використання комп’ютерних пристроїв. Матеріали та методи. Нами було обстежено 311 чоловік (622 ока) у віці від 18 до 48 років, у середньому (29±0,56). Серед них: 205 жінок (65%) та 106 чоловіків (35%). Які впродовж робочого дня використовували комп’ютерну техніку від 1 до 6 годин. Дослідження проходило у два етапи: I – анлізували слізну плівку без впливу комп’ютерного навантаження, II - аналізували зміни слізної плівки в залежності від часу використання комп’ютерної техніки. Результати дослідження. У групі осіб, які працювали за комп’ютером протягом 1 години потоншення ліпідного шару слізної плівки виявлено у 70%, а показники стабільності слізної плівки NIBUT були порушені у 57%; Після 2 годинного користування комп’ютерною технікою потоншення ліпідного шару слізної плівки діагностовано у 86%, також збільшувалася кількість випадків з порушенням стабільності слізної плівки до 67%; Після 4 годинного перебування за комп’ютерною технікою потоншення ліпідного шару слізної плівки діагностовано у 95% обстежених, значно збільшувалася кількість випадків з порушенням стабільності слізної плівки до 91%; Понад 6 годин праці за комп’ютером викликало потоншення ліпідного шару слізної плівки у всіх обстежених 100%, а тяжкі порушення стабільності слізної плівки були виявлені у всіх обстежених 100%. Висновки. В залежності від тривалості роботи за комп’ютерними пристроями відбуваються помірні або тяжкі зміни якості ліпідного шару слізної плівки та порушення стабільності слізної плівки.

Посилання

1. Acosta M., Gallar J., Bellmonte C. The influence of eye solutions on blinking and ocular comfort at rest and during work at video display terminals. Expertimental Eye Research. 1999; 68(6): 663–669.

2. Bezkorovayna I`. M., Nakonechnyi D. O., Bezkorovayna A. O. Kharakterni` kristalografi`chni` zmi`ni sl`ozi pri ri`znikh stadi`yakh di`abetichnoyu retinopati`yi [Characteristics of crystallographic changes in sludge in the early stages of diabetic retinopathy]. Oftal`mologicheskij zhurnal. 2018; #6:35–39 (Ukrainian).

3. Brzheskij V. V., Egorova G. B., Egorov E. A. Laboratorny`e metody` diagnostiki sindroma «sukhogo glaza» [Laboratory methods for the diagnosis of dry eye syndrome]. Sindrom sukhogo glaza i zabolevaniya glaznoj poverkhnosti. 2016;179 – 187 (Russian).

4. Craig J. P., Nichols. K.K., Akpek E.K. TFOS DEWS II Definition and Classification Report. Ocul Surf. 2017; 15(3):276–283.

5. Farrand K. F. Fridman M., Stillman I. O., Schaumberg D. A. Prevalence of diagnosed dry eye disease in the United States among adults aged 18 years and older. Am J Ophthalmol. 2017; 182:90–98.

6. Fuller D.G., Potts K., Kim J.. Noninvasive tear breakup times and ocular surface disease. Optom Vis Sci [PUBMED]. 2013; 90:1086–1091

7. Galor A. W., Feuer, D. J. Lee Prevalence and risk factors of dry eye syndrome in a United States veterans affairs population. Am J Ophthalmol. 2011; 152(3):377–384.

8. Majchuk D. Yu. Patogeneticheskoe obosnovanie lecheniya i profilaktiki vtorichny`kh narushenij slezoobrazovaniya:[ Pathogenetic rationale for the treatment and prevention of secondary disorders of lacrimation]. Avtoref. dis. d-ra med.nauk. M. 2005; 36 (Russian).

9. Ji Won Jung, Si Yoon Park, Jin Sun Kim. Analysis of factors associated with the tear film lipid layer thickness in normal eyes and patients with dry eye syndrome. IOVS. 2016; 57(10):223–227.

10. Paulsen A. J., Cruickshanks K. J., Fischer M. E. Dry eye in the beaver dam offspring study: prevalence, risk factors, and health-related quality of life. Am J Ophthalmol. 2014; 157(4):799–806.

11. Pimenidi M. K. Disfunkcziya mejbomievy`kh zhelez pri komp`yuternom zritel`nom syndrome [Dysfunction of the meibomian glands in computer visual syndrome]. Vestnik oftal`mologii. 2010; #6:49–52 (Russian).

12. Polunin G. S., Polunina E. G. Ot “sukhogo glaza” k “bolezni sleznoj plenki” [From "dry eye" to "tear film disease"]. Oftal`mologiya. 2012; 9(4):78–84 (Russian).

13. Tan L. L., Morgan P., Cai Z. Q., Straughan R. A. Prevalence of and risk factors for symptomatic dry eye disease in Singapore. Clin Experiment Optom. 2015; 98(1):45–53.

14. TFOS DEWS II. Diagnostic Methodology [Internet] / Available from: https://www.tfosdewsreport.org/report-diagnostic_methodology/131_36/en/#A216

15. Zhao Y., Tan C. L., Tong L. Intra-observer and inter-observer repeatability of ocular surface interferometer in measuring lipid layer thickness. BMC Ophthalmol: 2015;15:53.
Опубліковано
2021-03-21
Як цитувати
Fang Hui, D., & Bezkorovayna, I. (2021). АНАЛІЗ СЛІЗНОЇ ПЛІВКИ ПРИ РІЗНІЙ ТРИВАЛОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРИСТРОЇВ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 21(1), 20-25. https://doi.org/10.31718/2077-1096.21.1.20