НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА КАФЕДРІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ УМСА

  • T.O. Petrushanko Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • N.M. Ilenko Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • O.M. Boychenko Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
Ключові слова: національно-патріотичного виховання, студентська молодь

Анотація

Одним з показників національно-патріотичного виховання особистості є відношення до рідної країни, ставлення до її культурних та моральних цінностей. Протягом останніх років відбуваються зміни в питаннях державотворчої ідеологічної доктрини, що позбавило суспільство духовних та моральних ідеалів. І, як наслідок, молоде покоління формує багато в чому агресивні та руйнівні установки стосовно особистості, родини, держави, а особливо руйнуються патріотично-духовні почуття. В Україні сьогодні одним з пріоритетних завдань у виховному процесі закладів вищої освіти є створення ефективної системи національно- патріотичного виховання студентської молоді. На сучасному етапі розвитку України у молодих людей повинна формуватися повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України), повага до прав людини, бажання приймати участь в громадсько-політичному житті України, готовність захищати суверенітет та цілісність держави і рівність усіх перед законом. Українській медичній стоматологічній академії велика увага приділяється збереженню і примноженню духовних цінностей, культурних національних традицій, формуванню моральних якостей переконань, світогляду, вихованню почуття патріотизму. Керуючись комплексною програмою національно-патріотичного виховання громадян України та планом виховної роботи відділу управління, освітньо-виховної та гуманітарної роботи національно-патріотичне виховання на кафедрі терапевтичної стоматології здійснюються за принципами: національної спрямованості, який формує національну свідомість, любов до українського народу, повагу до культури всіх народів, самоактивності, що формує здатність критичності й самокритичності та виробляє громадську позицію, соціальної відповідності, що потребує узгодження національно-патріотичного виховання, і сприяє готовності до захисту України, історично-соціальної пам'яті для збереження духовно-моральної спадщини України, принципів між поколінної наступності, який забезпечує для нащадків зразки Української культури. Обов’язковою умовою національно-патріотичного виховання є чіткі дії адміністрації, викладачів, співробітників і студентської молоді. Всі ці якості втілюють на кафедрі терапевтичної стоматології УМСА викладачі та куратори груп, свідчення цього є щорічні заходи, які проводить кафедра разом зі студентською молоддю.

Посилання

1. 1.Sukhomlynsʹka OР. Prohrama natsionalʹnoho vykhovannya v umovakh osvitnikh modernizatsiynykh zmin [The program of national education in the conditions of educational modernization changes]. Shlyakh osvity. 2010; 4: 4-8 (Ukrainian).

2. 2.Kapsʹka AY. Vykhovannya hromadyanyna-patriota [Education of a citizen-patriot]. Sotsializatsiya osobystosti: zb. nauk. st. NPU im. M.P. Drahomanova. 1998; 4: 21. (Ukrainian).

3. Ukaz Prezydenta Ukrayiny «Pro Stratehiyu natsionalʹno-patriotychnoho vykhovannya ditey i molodi na 2016-2020 roky» [Decree of the President of Ukraine «On the Strategy of National-Patriotic Education of Children and Youth for 2016-2020»] vid 13.10.2015 № 580 [Internet]. Available from: http://www.president.gov.ua/ dokuments3342015-19131.

4. 4.Bekh ID, Chorna KI. Prohrama ukrayinsʹkoho patriotychnoho vykhovannya ditey ta uchnivsʹkoyi molodi [Program of Ukrainian patriotic education of children and students]. Entsyklopediya osvity APN. 2014; 29: 56-61. (Ukrainian).

5. Ukrayiny holov. red. V. H. Kremenʹ, zast. holov. red.O. YA. Savchenko, V. P. Andrushchenko ; vidp. nauk. sekr. S. O. Sysoyeva. K.: Yurinkom, 2008. P. 33–4. (Ukrainian).

6. Konokh AP. Teoretychni ta metodychni zasady profesiynoyi pidhotovky maybutnikh fakhivtsiv iz sportyvno-ozdorovchoho turyzmu v vyshchykh navchalʹnykh zakladakh [Theoretical and methodical principles of professional training of future faculty members from sports and health tourism in higher educational institutions]: avtoref. dys. … d-ra. ped. nauk : 13.00.04.2007; 42. (Ukrainian).

7. Hevko O. Formuvannya natsionalʹno-patritychnykh rys u studentiv. Ridna shkola. 2014; 11: 47-8. (Ukrainian).
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Petrushanko, T., Ilenko, N., & Boychenko, O. (2020). НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА КАФЕДРІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ УМСА. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 20(4), 185-187. https://doi.org/10.31718/2077-1096.20.4.185
Розділ
ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ, ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ