МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ СТУДЕНТАМ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ЛЕЙКОЦИТОЗІВ ТА ЛЕЙКОПЕНІЙ НА КАФЕДРІ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ

  • A.M. Yelinska Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
Ключові слова: методика викладання, студенти, лекоцитоз, лейкопенія, патофізіологія

Анотація

В статті розглянуті проблемні питання, що виникають підчас розгляду теми «Лейкоцитози та лейкопенії». Основними проблемними питаннями при вивченні частини теми, пов’язаної із механізмами розвитку лейкоцитозів є: механізми розвитку фізіологічних лейкоцитозів, розуміння конкретних механізмів селективної стимуляції лейкопоезу в кістковому мозку, методика визначення зсуву лейкоцитарної формули при нейтрофільному лейкоцитозі шляхом розрахунку індексу ядерного зсуву. Викладачу слід акцентувати увагу студентів на цих питаннях підчас практичного заняття та на лекції. Патофізіологія - це наука, що вивчає життєдіяльність хворого організму. Патофізіологія займає одне з провідних місць в системі науково-теоретичної підготовки лікаря. Лікар повинен трактувати основні поняття загальної нозології, інтерпретувати причини, механізми розвитку та прояви типових патологічних процесів та найбільш поширених захворювань, аналізувати, робити висновки щодо причин і механізмів функціональних, метаболічних, структурних порушень органів та систем організму при захворюваннях. Вивчення механізмів розвитку лейкоцитозів складає 50% від теми «Лейкоцитози та лейкопенії». Інші 50 відсотків часу відведені на вивчення механізмів розвитку лейкопеній. При розгляді механізмів розвитку нейтропеній особливу увагу слід приділити особливостям патогенезу спадкових нейтропеній. Оскільки дане питання є особливо актуальним для здобувачів освіти за спеціальністю 228 «Педіатрія» та за спеціальністю 221 «Стоматологія» у контексті особливостей лікування стоматологічних захворювань в дитячому віці. У підсумку слід зазначити, що для підвищення якості освіти та полегшення засвоєння студентами теми «Лейкоцитози та лейкопенії» викладачу слід детальніше зупинятись на розгляді патогенезу спадкових нейтропеній, фізіологічних лейкоцитозів та механізмах селективної стимуляції лейкопоезу.

Посилання

1. Akimov OYE, Kostenko VO. Optymizatsiya vykladannya dystsypliny «Patofiziolohiya» iz urakhuvannyam vyklykiv suchasnosti [Optimization of teaching the discipline "Pathophysiology" taking into account the challenges of today]. In: Suchasna medychna osvita: metodolohiya, teoriya, praktyka [Modern medical education: methodology, theory, practice]: materialy Vseukr. navch. - nauk. konf. z mizhnar. uchastyu, Poltava, 19 bereznya 2020 r. ; 2020.p.7–8. (Ukrainian).

2. Akimov OYE, Mishchenko AV, Solovyova NV, Kostenko VO. Orhanizatsiya samostiynoyi roboty studentiv pry vyvchenni patofiziolohiyi v umovakh dystantsiynoho navchannya [Organization of students' independen work in the study of pathophysiology in the context of distance learning]. In: «Medychna nauka v praktyku okhorony zdorov'ya» ["Medical science in health care practice"]: Zbirnyk materialiv Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi molodykh uchenykh. Poltava; 2020. P. 39–40. (Ukrainian).

3. Akimov OYE, Nazarenko SM, Zakolodna OE, Yelinska AM. Vazhlyvistʹ rozuminnya studentamy osnovnykh ponyatʹ zahalʹnoyi nozolohiyi pry vyvchenni patolohichnoyi fiziolohiyi [The importance of students' understanding of the basic concepts of general nosology in the study of pathological physiology]. In: Mekhanizmy rozvytku patolohichnykh protsesiv i khvorob ta yikhnya farmakolohichna korektsiya [Mechanisms of development of pathological processes and diseases and their pharmacological correction]: zb. materialiv III Nauk.-prakt. inernet-konf. z mizhnar. uchastyu, Kharkiv, 19 lystopada 2020 r .; 2020. P. 43. (Ukrainian).

4. Kostenko VO, Akimov OYE, Yelinsʹka AM, Kovalʹova IO. Patofiziolohiya systemy krovi: navchalʹnyy posibnyk [Pathophysiology of the blood system: a textbook]. Lʹviv: «Mahnoliya 2006»; 2020. 164 p. (Ukrainian).

5. Nazarenko SM, Yelinska AM, Denysenko SV, Akimov OYE, Zakolodna OE. Rolʹ kafedry patofiziolohiyi v osvitnʹomu protsesi studentiv medychnoho fakulʹtetu [The role of Pathophysiology Department in the educational process of medical students]. In: Mekhanizmy rozvytku patolohichnykh protsesiv i khvorob ta yikhnya farmakolohichna korektsiya [Mechanisms of development of pathological processes and diseases and their pharmacological correction]: zb. materialiv III Nauk.-prakt. inernet-konf. z mizhnar. uchastyu, Kharkiv, 19 lystopada 2020 r .; 2020 . p. 210–211. (Ukrainian).
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Yelinska, A. (2020). МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ СТУДЕНТАМ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ЛЕЙКОЦИТОЗІВ ТА ЛЕЙКОПЕНІЙ НА КАФЕДРІ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 20(4), 173-176. https://doi.org/10.31718/2077-1096.20.4.173
Розділ
ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ, ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ