ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО СКЛАДАННЯ СУБТЕСТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ «КРОК 1. СТОМАТОЛОГІЯ»

  • S. M. Efendiieva Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • K. H. Havrylieva Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
  • K. S. Buhaenko Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
Ключові слова: ліцензійний іспит, самопідготовка, мобільні додатки, веб-сайт, іноземна мова.

Анотація

Нині розроблений і широко впроваджується ліцензійний іспит «Крок 1», складовою частиною якого є складання субтесту англійською мовою. Для підготовки до субтесту англійською мовою для студентів третього курсу була розроблена навчальна дисципліна «Англійська мова за професійним спрямуванням», яка містить матеріал із нормальної анатомії, біології, біохімії та молекулярної біології, генетики, гістології, фармакології, фізіології, мікробіології, імунології, статистики, латинської мови та біоетики. Мета дослідження − проаналізувати моніторинг шляхів організації та впровадження самопідготовки студентів на кафедрі іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Української медичної стоматологічної академії, які дали змогу студентам мати високі показники субтесту з англійської мови іспиту «Крок 1». Особлива увага приділяється самостійній підготовці студентів до субтесту. Тому вважаємо за доцільне своєчасно звернути увагу на причини та врахувати пропозиції щодо самопідготовки, щоб допомогти ретельніше підготуватися до складання «Крок 1». Нами було проведено опитування серед студентів стоматологічного факультету, для того, щоб визначити найзручніші на їх думку джерела для підготовки до ліцензійного іспиту. Досліджено, що студенти активно користуються мобільними додатками, а саме K-test, за допомогою якого самостійно проходять тестування. На першому місці − мобільні додатки: не потребують інтернету і зручні тим, що використовуються студентами при будь-якій зручній нагоді. На другому місці по актуальності використання − веб-сайт testkrok.org.ua, який дає змогу проходити онлайн тестування. На третьому місці по-використанню – веб-сайт testcentr.org.ua, де можливо завантажити всі бази. Рекомендується відвідування занять з іноземної мови у лінгафонному класі, систематичний тренінг на сайті testkrok.org.ua, використання буклетів для самопідготовки до складання субтесту іноземною мовою. Необхідно заохочувати та спонукати студентів до регулярної напруженої роботи під час їх професійної медичної підготовки.

Посилання

1. Devʺyatkina NM. Rolʹ orhanizatsiyi ta metodychnoho zabezpechennya navchalʹnoho protsesu z fundamentalʹnoyi dystsypliny v zabezpechenni vysokykh rezulʹtativ subtestu pid chas litsenziynoho ispytu «KROK-1» [The role of organization and methodological support of the educational process in the fundamental discipline in ensuring high results of the subtest during the license exam "STEP-1"]. Aktualʹni problemy suchasnoyi medytsyny: Visnyk Ukrayinsʹkoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi. 2019; 1 (65): 97–100. (Ukrainian)

2. Skrypnykov PM, Dubyna VO, Khmilʹ TA, Khavalkina LM. Dosvid vykorystannya dystantsiynykh form navchannya v pidhotovtsi do litsenziynoho ispytu «KROK-3.Stomatolohiya» [The experience of using distance learning in preparation for the license exam "STEP-3.Dentistry"]. Osnovni napryamky udoskonalennya pidhotovky medychnykh kadriv u suchasnykh umovakh : materialy navch.-nauk. konf. z mizhnar. uchastyu, Poltava, 2015 r. Poltava, 2015. S. 226–8. (Ukrainian)

3. Dubrovina OV, Borysova ZO, Leshchenko TO, Horbachenko OB, Korovina LD. Optymizatsiya vykladannya latynsʹkoyi, ukrayinsʹkoyi yanhliysʹkoyi terminolohiyi na rivni dodyplomnoyi pidhotovky maybutnikh likariv u zakladakh vyshchoyi medychnoyi osvity Ukrayiny [Optimization of teaching Latin, Ukrainian and English terminology at the level of undergraduate training of future doctors in institutions of higher medical education of Ukraine] Aktualʹni pytannya linhvistyky, profesiynoyi linhvodydaktyky, psykholohiyi i pedahohiky vyshchoyi shkoly : zb. statey V Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Poltava, 19–20 lystopada 2020 r.). Poltava : Astraya, 2020. S. 139–45. (Ukrainian)

4. Efendiyeva SM, Buhayenko SK. Systematyzatsiya medychnykh terminiv na zanyattyakh z anhliysʹkoyi movy pry pidhotovtsi do litsenziynoho ispytu «Krok-1» [Systematization of medical terms in English classes in preparation for the license exam "Step-1"]. Medychna nauka v praktyku okhorony zdorovʺya : materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh uchenykh, Poltava, 22 lystopada 2019 r. Poltava, 2019. S. 58–9. (Ukrainian)

5. Dvornyk VM, Ryabushko NM, Balya HM et al. Litsenziynyy ispyt «Krok» – shlyakh do vdoskonalennya pidhotovky medychnykh kadriv. [The Krok licensing exam is a way to improve the training of medical personnel]. Osnovni napryamky udoskonalennya pidhotovky medychnykh kadriv u suchasnykh umovakh : Materialy Vseukrayinsʹkoyi navchalʹno-naukovoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu 26 bereznya 2015 roku. Poltava, 2015. S. 67–8. (Ukrainian)

6. Dubrovina OV, Sherstyuk OO, Tarasenko YAA et al. Shlyakhy pidvyshchennya yakosti vyshchoyi medychnoyi osvity pry pidhotovtsi studentiv stomatolohichnoho fakulʹtetu do litsenziynoho intehrovanoho ispytu [Ways to improve the quality of higher medical education in preparing students of the dental faculty for a licensed integrated exam]. Aktualʹni problemy suchasnoyi vyshchoyi medychnoyi osvity v Ukrayini : navch.- nauk. konf. z mizhnar. uchastyu, m. Poltava, 21 bereznya 2019 r. Poltava, 2019. S. 76–8. (Ukrainian)

7. Bieliaieva OM, Hordiienko OV, Lysanets YuV et al. Foreign Language Proficiency Test: «Krok 1. Medicine» : manual. Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2020. 328 p.

8. Bieliaieva OM, Lysanets YuV, Kostenko VH et al. Foreign Language Proficiency Test: «Krok 1. Stomatology» : manual. Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2020. 392 p.

9. Dubrovina OV, Bieliaieva OM, Borysova ZO et al. Some questions on passing a subtest of licensing examination “Krok 1” in a foreign language. Aktualʹni problemy suchasnoyi vyshchoyi medychnoyi osvity v Ukrayini: materialy navch.-nauk. konf. z mizhnar. uchastyu, m. Poltava, 21 bereznya 2019 r. P. 73–5.
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Efendiieva, S. M., Havrylieva, K. H., & Buhaenko, K. S. (2020). ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО СКЛАДАННЯ СУБТЕСТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ «КРОК 1. СТОМАТОЛОГІЯ». Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 20(4), 169-173. https://doi.org/10.31718/2077-1096.20.4.169
Розділ
ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ, ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ