ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ ОСТЕОТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ НА РЕГЕНЕРАЦІЮ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ КАЛЬЦІЙ-ФОСФОРНОГО ОБМІНУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ ТА КЛІНІЧНО-РЕНТГЕНОЛОГІЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ ПАЦІЄНТІВ

  • I.V. Han Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • A.I. Furdychko Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • M.P. Ilchyshyn Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • I.R. Fedun Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • N.V. Porokhovska Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: хронічний гранулюючий періодонтит, композиція на основі гідроксіапатиту кальцію, регенерація, кальцій-фосфорний обмін, індекс стану деструкції верхівкового періодонтиту (СДВП).

Анотація

Лікування хворих на хронічний періодонтит є однією з важливих і не повністю вирішеною проблемою сучасної стоматології, що спонукало до пошуку нових ефективних методів лікування. Метою нашого дослідження було оцінити ефективність впливу на інтенсивність регенераційних процесів в кістковій тканині композиції на основі гідроксіапатиту кальцію в експерименті, аналізуючи результати кальцій-фосфорного обміну, а також проаналізувати ефективність лікування хворих на хронічний гранулюючий періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба, розпрацьованою композицією та порівняти з результатами використання загальноприйнятого матеріалу мінерал триоксид агрегат. Матеріали та методи дослідження. Усі тварини були розподілені на 4 дослідні групи, яким створили деструкцію кісткової тканини та заповнили її досліджуваними матеріалом, окрім групи порівняння. Виведення з експерименту проводили на 14 та 90 добу. У гомогенаті кісткової тканини досліджували вміст кальцію та фосфору. 59 хворих розподілено на дві групи: у дослідній групі проводили пломбування апікальної ділянки кореня запропонованою нами композицією, а у групі порівняння – пломбування верхівки кореня матеріалом мінерал триоксид агрегат. Результати та їх обговорення. На 14 добу спостерігали найбільше зниження іонів кальцію та фосфору у 2-й дослідній групі у 1,8 раза, а у 4-й – лише у 1,3 раза. На 90 добу вміст іонів кальцію та фосфору все ще залишався нижчим відносно показників групи контролю у 1,6 та 1,5 раза відповідно, а у 4-й групі у 1,01 та 1,1 раза. Аналіз результатів лікування хворих через 6 місяців свідчить про зниження значення індексу у дослідній групі в 1,4 раза, а в контрольній - в 1,1 раза. Через 12 місяців у дослідній групі індекс зменшився в 1,9 раза, а у групі порівняння лише в 1,4 раза. Висновок. Експериментально, клінічно та рентгенологічно доведено, що запропонована композиція ефективніше стимулює процеси біоревіталізації та регенерації тканин періодонту порівняно із загальноприйнятим препаратом мінерал триоксид агрегат.

Посилання

1. Semenova IS. Otsinka mikrobnoyi flory korenevykh kanaliv u khvorykh z riznymy formamy apikalʹnoho periodontytu [Evaluation of the microbial flora of root canals in patients with various forms of apical periodontitis]. Suchasna stomatolohiya. 2020; 2: 13-15. (Ukrainian)

2. Lysokonʹ YuYu. Suchasni uyavlennya pro etiolohiyu ta likuvavnnya pereapikalʹnykh vohnyshch zapalennya (Ohlyad literatury) [Modern Views on Etiology and Treatment of Apical Periodontitis]. Ukrayinsʹkyy zhurnal medytsyny, biolohiyi ta sportu. 2019; 4(20): 19-25. (Ukrainian)

3. Fedirko HV. Suchasne uyavlennya pro mekhanizm reheneratsiyi nyzhnʹoyi shchelepy v umovakh politravmy [Modern idea of the mechanism of mandibular regeneration in conditions of polytrauma]. Klinichna stomatolohiya. 2015; 1: 89-94. (Ukrainian)

4. Bartols A, Roussa E, Walther W. First Evidence for Regeneration of the Periodontium to Mineral Trioxide Aggregate in Human Teeth. JOE. 2017; 43(5): 715–722.

5. Tirone F, Salzano S, Piattelli A. Response of periodontium to mineral trioxide aggregate and Biodentine: a pilot histological study on humans. Aust Dent J.‎ 2018; 63(2): 231–241.

6. Batih VM, Ivanytsʹka OV, Borysenko AV, Lynovytsʹka OV Efektyvnistʹ likuvannya khronichnoho periodontytu z vykorystannyam depoforezu [The effectiveness of treatment of chronic periodontitis using depophoresis]. Bukovynsʹkyy medychnyy visnyk. 2017; 1(18): 16-20. (Ukrainian)

7. Zhdanova NO. Vyvchennya vidnosnoyi optychnoyi shchilʹnosti kistkovoyi tkanyny pry likuvanni khronichnoho hranulematoznoho periodontytu. [Study of the relative optical density of bone tissue in the treatment of chronic granulomatous periodontitis]. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2016; 3(57): 32–35. (Ukrainian)

8. Rublenko MV, Semenyak SA. Biomarkery reparatyvnoho osteohenezu v sobatsi dlya osteosyntezu z vykorystannyam biokompozytnoho materialu. [Biomarkers of reparative osteogenesis in dogs for osteosynthesis using biocomposite material]. Vnutrishni nezarazni khvoroby ta klinichna Biokhimija. 2014.3(98):137-140. (Ukrainian)
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Han, I., Furdychko, A., Ilchyshyn, M., Fedun, I., & Porokhovska, N. (2020). ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ ОСТЕОТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ НА РЕГЕНЕРАЦІЮ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ КАЛЬЦІЙ-ФОСФОРНОГО ОБМІНУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ ТА КЛІНІЧНО-РЕНТГЕНОЛОГІЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ ПАЦІЄНТІВ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 20(4), 124-129. https://doi.org/10.31718/2077-1096.20.4.124