ПРЕДИКТОРИ РАННЬОГО КЛІНІКО-НЕВРОЛОГІЧНОГО ПОГІРШЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ СПОНТАННОГО СУПРАТЕНТОРІАЛЬНОГО ВНУТРІШНЬОМОЗКОВОГО КРОВОВИЛИВУ

  • O.A. Kozyolkin Запорізький державний медичний університет
  • A.A. Kuznietsov Запорізький державний медичний університет
Ключові слова: внутрішньомозковий крововилив, раннє клініко-неврологічне погіршення, прогноз.

Анотація

Мета роботи - удосконалити діагностичні заходи в гострому періоді спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу шляхом розробки критеріїв прогнозування раннього клініко-неврологічного погіршення на тлі консервативної терапії. Матеріали і методи. Проведено проспективне дослідження з залученням 339 хворих на геморагічний півкульовий інсульт, що розвинувся вперше. Клініко-неврологічне обстеження здійснювали в динаміці перебігу гострого періоду захворювання з використанням шкали коми Full Outline of UnResponsiveness та National Institute of Health Stroke Scale. За даними нейровізуалізації визначали обсяги внутрішньомозкового та вторинного внутрішньошлуночкового крововиливів, наявність та вираженість латеральної дислокації серединних структур мозку. В якості кумулятивної кінцевої точки було обрано раннє клініко-неврологічне погіршення, за яке вважали один або декілька з наведених нижче подій, що виникли на тлі консервативної терапії протягом 24/48 годин з моменту госпіталізації: зниження сумарного балу за шкалою коми Full Outline of UnResponsiveness ≥2; збільшення сумарного балу за National Institute of Health Stroke Scale ≥4; летальний вихід. Для розробки критеріїв прогнозування використовували логістичний регресійний аналіз та ROC-аналіз. Результати. Клініко-неврологічне погіршення на тлі консервативної терапії протягом 24-48 годин з моменту госпіталізації було зафіксовано в 29,2-33,6% випадків. За даними множинного логістичного регресійного аналізу встановлено, що ініціальна вираженість латеральної дислокації серединних структур мозку та обсяг вторинного внутрішньошлуночкового крововиливу у пацієнтів з мозковим геморагічним супратенторіальним інсультом є найбільш інформативними показниками для визначення ризику раннього клініко-неврологічного погіршення на тлі консервативної терапії. Предикторами раннього клініко-неврологічного погіршення виступають середнє значення зсуву прозорої перетинки та епіфізу >4,5 мм (чутливість 60,6-60,7%, специфічність 85,8-89,2%), обсяг вторинного внутрішньошлуночкового крововиливу >13,5 мл (чутливість 70,5-72,7%, специфічність 80,8-82,8%). Зазначені предиктори інтегровані у математичні моделі для прогнозування раннього клініко-неврологічного погіршення протягом 24 (AUC (95% ДІ) = 0,85 (0,81-0,89), р˂0,0001) та 48 годин з моменту госпіталізації (AUC (95% ДІ) = 0,87 (0,83-0,90), р˂0,0001). Висновки. Розроблені інформативні нейровізуалізаційні критерії прогнозування раннього клініко-неврологічного погіршення у пацієнтів зі спонтанним супратенторіальним внутрішньомозковим крововиливом, які враховують ініціальну вираженість латеральної дислокації та обсяг вторинного внутрішньошлуночкового крововиливу і дозволяють визначати індивідуальний кумулятивний ризик несприятливих варіантів перебігу гострого періоду захворювання на тлі консервативної терапії протягом 24-48 годин з моменту госпіталізації з точністю 81,7-82,9%.

Посилання

1. GBD 2016 Stroke Collaborators. Global, regional, and national burden of stroke, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2019; 18(5): 439-458. doi:10.1016/S1474-4422(19)30034-1.

2. Kang DW. Intracerebral Hemorrhage: Large Disease Burden but Less Therapeutic Progress. J Stroke. 2017; 19(1): 1-2. doi:10.5853/jos.2016.00024.

3. Weimar C, Kleine-Borgmann J. Epidemiology, Prognosis and Prevention of Non-Traumatic Intracerebral Hemorrhage. Curr Pharm Des. 2017; 23(15): 2193-2196. doi:10.2174/1381612822666161027152234

4. de Oliveira Manoel AL. Surgery for spontaneous intracerebral hemorrhage. Crit Care. 2020; 24(1): 45. doi:10.1186/s13054-020-2749-2.

5. Ozdinc S, Unlu E, Karakaya Z, et al. Prognostic value of perihematomal edema area at the initial ED presentation in patients with intracranial hematoma. Am J Emerg Med. 2016; 34(7): 1241-1246. doi:10.1016/j.ajem.2016.03.048.

6. Cordonnier C, Demchuk A, Ziai W, Anderson CS. Intracerebral haemorrhage: current approaches to acute management. Lancet. 2018; 392(10154): 1257-1268. doi:10.1016/S0140-6736(18)31878-6.

7. Bobrova VI, Shevchenko LA, Hohlov YuD. Nekotorye aspekty iskhoda mozgovogo gemorragicheskogo supratentorial'nogo insul'ta na osnove analiza etapov tentorial'nogo vklineniya [Some aspects of the outcome of cerebral hemorrhagic supratentorial stroke based on the analysis of the stages of tentorial implantation]. Mir nevrologii. 2017; 6(18): 37-40. (Russian).

8. Lord AS, Gilmore E, Choi HA, Mayer SA; VISTA-ICH Collaboration. Time course and predictors of neurological deterioration after intracerebral hemorrhage. Stroke. 2015; 46(3): 647-652. doi:10.1161/STROKEAHA.114.007704.

9. Sorimachi T, Fujii Y. Early neurological change in patients with spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage. J Clin Neurosci. 2010; 17(11): 1367-1371. doi:10.1016/j.jocn.2010.02.024.

10. Kuznietsov AA. Development of multivariate models for the verification of short-term vital and functional prognosis in patients with hemorrhagic hemispheric stroke in the onset of the disease. Pathologia. 2018; 15(1): 88–94. doi: 10.14739/2310-1237.2018.1.128488.

11. Kuznietsov AA. Comparative analysis of predictive significance of neuroimaging parameters in patients with spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage. Zaporozhye Medical Journal. 2018; 20 (4), 543–547. doi: 10.14739/2310-1210.2018.4.137097.

12. Lord AS, Gilmore E, Choi HA, Mayer SA; VISTA-ICH Collaboration. Time course and predictors of neurological deterioration after intracerebral hemorrhage. Stroke. 2015; 46(3): 647-652. doi:10.1161/STROKEAHA.114.007704.

13. Biffi A, Anderson CD, Battey TW, Ayres AM, Greenberg SM, Viswanathan A, Rosand J. Association Between Blood Pressure Control and Risk of Recurrent Intracerebral Hemorrhage. JAMA. 2015; 314(9): 904-12. doi: 10.1001/jama.2015.10082. PMID: 26325559; PMCID: PMC4737594.

14. Lattanzi S, Cagnetti C, Provinciali L, Silvestrini M. Neutrophil-to-lymphocyte ratio and neurological deterioration following acute cerebral hemorrhage. Oncotarget. 2017; 8(34): 57489-57494. doi:10.18632/oncotarget.15423.

15. Zweig MH, Campbell G. Receiver-operating characteristic (ROC) plots: a fundamental evaluation tool in clinical medicine. Clin Chem. 1993; 39(4): 561-77.
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Kozyolkin, O., & Kuznietsov, A. (2020). ПРЕДИКТОРИ РАННЬОГО КЛІНІКО-НЕВРОЛОГІЧНОГО ПОГІРШЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ СПОНТАННОГО СУПРАТЕНТОРІАЛЬНОГО ВНУТРІШНЬОМОЗКОВОГО КРОВОВИЛИВУ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 20(4), 53-61. https://doi.org/10.31718/2077-1096.20.4.53

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##