БІОМАРКЕРИ ОСТЕОДЕФІЦИТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ВТОРИННОГО ОСТЕОПОРОЗУ У ХВОРИХ З КОМОРБІДНИМ ПЕРЕБІГОМ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ ТА АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ

  • T.I. Viun Харківський національний медичний університет
  • L.M. Pasieshvili Харківський національний медичний університет
  • S.V. Viun Харківський національний медичний університет
  • A.S. Marchenko Харківський національний медичний університет
  • O.V. Karaya Харківський національний медичний університет
Ключові слова: хронічний панкреатит, артеріальна гіпертензія, показники метаболізму кісткової тканини.

Анотація

Для досягнення мети було обстежено 110 пацієнтів на хронічний панкреатит, який у 70 випадках перебігав тлі артеріальної гіпертензії та у 40 мав ізольований характер. Вік хворих коливався в межах 33,2 ± 2,1 (основна) та 32,9 ± 3,1 років (порівняння); переважали жінки (72,9% і 70% відповідно). Група контролю - 78 практично здорових осіб аналогічного віку та статі. Діагностичний пошук передбачав дослідження клініко-анамнестичних характеристик хворих (тривалість захворювання, особливості перебігу, частота загострень, наявність переломів) та біохімічних показників метаболізму кісткової тканини: остеокальцину, загальної кісткової фосфатази та тартратрезистентної кислої фосфатази, визначення кореляційних зв’язків між цими показниками та встановлення передумов формування ускладнень. Встановлено, що при ізольованому перебігу хронічного панкреатиту виникає висока (R=0,60) статистично значуща (p<0,01) кореляція між рівнями остеокальцину та панкреатичної еластази-1. Доведено від’ємну статистично значущу (p<0,01) кореляцію середньої сили (R=-0,49) між вмістом тартратрезистентної кислої фосфатази та віком пацієнта у хворих з коморбідністю хронічного панкреатиту та артеріальної гіпертензії виявлено зв’язок помірної сили між тартратрезистентною кислою фосфатазою та тривалістю артеріальної гіпертензії, який є статистично значущий (R=0,36, p<0,01). Рівні загальної кісткової фосфатази і тартратрезистентної кислої фосфатази в осіб основної групи перевищували показники норми в 2,5 і 1,9 рази відповідно (КМУ; U = 866,0; р <0,01), а в групі порівняння в 2,0 (загальна кісткова фосфатаза) і 1,3 (тартратрезистентно кисла фосфатаза) рази відповідно (КМУ; U=821,0; p<0,01), що дозволило констатувати розвиток остеопенічних станів. Тобто, поєднаний перебіг хронічного панкреатиту та артеріальної гіпертензії є несприятливим тандемом у розвитку вторинного остеопорозу та підставою для раннього проведення остеопоротичного скринінгу.

Посилання

1. Kendir C, van den Akker M, Vos R, Metsemakers J. Cardiovascular disease patients have increased risk for comorbidity: A cross-sectional study in the Netherlands. Eur J Gen Pract. 2018; 24(1): 45-50. doi: 10.1080/13814788. 2017.1398318

2. Pasieshvili LM, Viun TI, Viun S. Biochemical and genetic characteristics of secondary osteoporosis in patients with combined course of chronic pancreatitis and hypertensive disease. The scientific heritage. 2019; 40(2): 35-41.

3. Rodrigues-Pinto E, Caldeira A, Soares JB, Antunes T, Carvalho JR, Costa-Maia J, et al. Clube Portugues do Pancreas Recommendations for Chronic Pancreatitis: Etiology, Natural History, and Diagnosis (Part 1) GE Port. J Gastroenterol. 2019;26(5):346-55. doi: 10.1159/000497388

4. Patent Ukrayiny UA 127204. Sposib likuvannya khvorykh na osteoartroz iz suputnim khronichnym pankreatytom [A method of treating patients with osteoarthritis with concomitant chronic pancreatitis] / Babinets LS, Mayevska TG, Galabitska IM, vynakhidnyky; patentovlasnyk DVNZ «Ternopil derzh med un-t im IYa Gorbachevskogo». 2018 Lyp 25. (Ukrainian)

5. V’yun TI, Lazutkina OA. Sposib diagnostyky osteoporotychnykh staniv u khvorykh na khronichnyy pankreatyt poyednanogo z gipertonichnoyu khvoroboyu [Method for diagnosing osteoporotic conditions in patients with chronic pancreatitis combined with hypertension]. V: Pasiyeshvili LM, red. Universytetska klinika. Multymorbidnist i komorbidnist u poliprofilniy likarni. Materialy nauk-prakt konf z mizhnar uchastyu; 2019 berez 14; Kharkiv, Ukrayina. Kharkiv: Styl-Izdat; 2019. s. 28-30. (Ukrainian)

6. Johnell O, Kanis JA, Oden A, De Laet C, Jönsson B. Mortality after osteoporotic fractures. Osteoporosis Int. 2018; 15: 38-42.

7. Viun T, Pasieshvili LM. Pathogenetic links of the combined course of chronic pancreatitis and hypertensive disease and their role in the formation of complications. Georgian Medical News. 2018; 10(283): 81-84.

8. International Society for Clinical Densitometry. Indications for Bone Mineral Density (BMD) Testing. 2015 Official Positions – Adult [Internet]. Middletown: ISCD; 2015 [cited 2020 march 4]. Available from: https://www.iscd.org/official-positions/2015-iscd-official-positions-adult.

9. Compston JE, McClung MR, Leslie WD. Osteoporosis. Lancet 2019; 393: 364-76. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32112-3

10. Bang D, Xu J, Keenan R, Pike V, Lehmann R, Tenner C, et al. Cardiovascular Disease Prevalence in Patients with Osteoarthritis, Gout, or Both. Bull Hosp Jt Dis. 2016; 74: 113-8.
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Viun, T., Pasieshvili, L., Viun, S., Marchenko, A., & Karaya, O. (2020). БІОМАРКЕРИ ОСТЕОДЕФІЦИТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ВТОРИННОГО ОСТЕОПОРОЗУ У ХВОРИХ З КОМОРБІДНИМ ПЕРЕБІГОМ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ ТА АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 20(4), 16-20. https://doi.org/10.31718/2077-1096.20.4.16