АУТОІМУННІ МАРКЕРИ ПРИ КОРОВІЙ ІНФЕКЦІЇ РІЗНОГО СТУПІНЯ ТЯЖКОСТІ

  • K.A. Veklych Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  • N.N. Popov Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  • T.I. Liadova Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  • O.G. Sorokina Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Ключові слова: кір, аутоантитіла, аутоімунні маркери, аутоантитіла до нативної ДНК, аутоантитіла до мікросом печінки та нирок, аутоантитіла до фосфоліпідних антитіл.

Анотація

Кір – гостре вірусне інфекційне захворювання, що викликається РНК-вмісним вірусом з роду Morbilliviridae, та характеризується поєднанням катаральної симптоматики, загальноїнтоксикаційного синдрому та специфічної екзантеми. Передача вірусу від людини до людини здійснюється повітряно-крапельним шляхом під час кашлю, чханні та видиханні повітря при розмові. Відомо, що кір характеризується довготривалою імуносупресією, яка зберігається тривалий час після клінічного одужання пацієнта та нормалізації показників крові, що може призвести до загострення різноманітних хронічних та аутоімунних захворювань. Приймаючи до уваги порушення цитокінової та імунологічної реактивності, що спостерігались у дорослих пацієнтів з коровою інфекцією, порушення динаміки приросту інтерферонів та імуносупресію, викликану дією самого вірусу, а також відсутність досліджень рівнів аутоантитіл у пацієнтів з кором різного ступеня тяжкості, уявлялось цікавим дослідження аутоімунних маркерів, що може бути використане для прогнозування та попередження розвитку та активізації аутоімунних реакцій. Мета дослідження: визначити участь аутоімунних реакцій в імунопатогенезі корової інфекції у осіб з перебігом різного ступеня тяжкості. Матеріали і методи: У дослідження було включено 65 пацієнтів з діагнозом «кір», що знаходились на лікуванні з 2017 по 2019 роки. В залежності від ступеню тяжкості захворювання та наявності ускладнень пацієнти, залучені у дослідження, були розподілені на 4 групи. Контрольну групу склали 20 добровільних донорів, що на момент відбору зразків крові не мали клінічних ознак кору, не контактували із хворими на кір та не мали критеріїв виключення. Всім пацієнтам, включеним у дослідження, на 1й та 10й день перебування у стаціонарі проводилося визначення в сироватці крові рівнів антитіл до фосфоліпідів клітинних мембран, IgG до мікросом печінки та нирок (anti-LKM-1) та IgG до нативної ДНК (ADNA 2). Визначення вказаних показників проводилось методом твердофазного імуноферментного аналізу (тІФА) з використанням тест-систем фірм ТОВ НПЛ «Гранум» (Україна), EUROIMMUNE (Німеччина) та BioRad (США). Статистична обробка отриманих результатів проводилась за допомогою програмного забезпечення Statistica 6.0. При інтерпретації значущості різниці результатів використовували критерій Стьюдента, критичною величиною рівня значущості вважали р˂0,05. Результати та обговорення. Встановлено, що у день надходження до стаціонару спостерігалось підвищення рівня аутоантитіл до нативної ДНК, мікросом печінки та нирок, а також фосфоліпідів клітинних мембран у всіх груп пацієнтів. В динаміці (на 10й день перебування у стаціонарі) у пацієнтів 1-4 груп було визначено зниження рівня усіх видів аутоантитіл, при чому у пацієнтів, що мали тяжкий перебіг захворювання з розвитком ускладнень, показник їх залишався вищим, ніж у осіб контрольної групи. Отримані дані свідчать, що при розвитку корової інфекції на тлі активізації загального та специфічного імунітету спостерігається активізація аутоімунних реакцій, що згасають по мірі затухання інфекційного процесу. Аутоімунні реакції за сприятливого перебігу корової інфекції, скоріш за все, мають не агресивний, а захисний характер, та спрямовані на елімінацію інфікованих та пошкоджених клітин. Висновки. У пацієнтів з кором різного ступеня тяжкості відбувається підвищення рівня аутоантитіл до нативної ДНК, мікросом печінки та нирок, а також фосфоліпідів клітинних мембран. Встановлено, що рівні аутоантитіл не виходили за рамки референтних значень, проте при тяжкому перебігу захворювання пограничні значення аутоантитіл реєструються у значної кількості пацієнтів. Дослідження рівнів аутоантитіл може бути рекомендовано за умови тяжкого перебігу кору як з розвитком ускладнень, так і без них, для прогнозування та попередження розвитку аутоімунної патології.

Посилання

1. Golubovskia OA, editor. Infektsiini khvoroby, pidruchnyk [Infectious diseases, textbook]. Kuiv, 2012. 712 p. (Ukrainian).

2. Vozianova ZhI. Infektsionnye i parazitarnye bolezni v triokh tomakh, Tom 3 [Infectious and parasitic diseases, Vol.3]. Kuiv, 2002. p. 791 – 819. (Russian).

3. Brigitta M. Laksono, Rory D. de Vries, Stephen McQuaid, W.Paul Duprex and Rik L. de Swart. Measles virus Host Invasion and Pathogenesis. Viruses. 2016; 8(8): 210

4. Veklych KA, Popov NN, Liadova TI, Sorokina OG. Kharakter spetsifichnoi imunnoi reaktsii na korovu infektsiiu riznogo stupinia tiazhkosti [The nature of a specific immune response to measles infection of varying severity] (Ukrainian) [waiting for print]

5. Griffin Diane E. The Immune Response in Measles: Virus Control, Clearance and Protective Immunity. Viruses. 2016. 8(10):282–289.

6. Iershov FI, Romantsov MG, editors. Immunnyi otvet pri virusnykh infektsyiakh: rukovodstvo dlia vrachei [Immune responce in viral infections: a guide for physicians]. Sankt-Peterburg, 1998. 69 p. (Russian).

7. Brigitta M. Laksono, Rory D. de Vries, R. Joyce Verburgh and other. Studies into the mechanism of measles-assotiated immune suppression during measles outbreak in Neterlands. Nat.Commun. 2018; 9: 4944.

8. Diane E.Griffin. Measles virus-induced suppression of immune responses. Immunol Rev.- 2010.-236: 176-189.

9. Triger D, Gamlen T, Paraskevas E et all. Measles antibodies and autoantibodies in autoimmune disorders. Clin.Exp.Immunol. 1976 24(3): 407-414.

10. Shirodaria P, McMillan S, Callender M et all. Antinodies specific for measles virus envelope antigens and autoantibodies in patients with chronic active hepatitis. J.Clin.Pathol. 1985. 38(11):1281-1288.
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Veklych, K., Popov, N., Liadova, T., & Sorokina, O. (2020). АУТОІМУННІ МАРКЕРИ ПРИ КОРОВІЙ ІНФЕКЦІЇ РІЗНОГО СТУПІНЯ ТЯЖКОСТІ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 20(4), 11-16. https://doi.org/10.31718/2077-1096.20.4.11