ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ АНАТОМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЕРИАНАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПРИ РАДИКАЛЬНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ З ПРИВОДУ ПІЛОНІДАЛЬНОЇ ХВОРОБИ У ДІТЕЙ

  • R.V. Shavliuk Вінницький національний медичний університет, ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця
  • V.S. Konoplytsky Вінницький національний медичний університет, ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця
Ключові слова: пілонідальная хвороба, пілонідальная кіста, діти, морфологія, зовнішній анальний сфінктер.

Анотація

Пілонідальна хвороба – поширена патологія, історія вивчення якої є досить довгою, що пояснює велику кількість теорій її виникнення й методів корекції. Однак наразі одним із оптимальних методів виконання радикального оперативного втручання при пілонідальній хворобі є операція, запропонована G.E. Karydakis у 1992 році. Однак відсутність чіткої анатомічної аргументації методики виконання даного оперативного втручання може призводити до пошкодження важливих анатомічних структур, що знаходяться у ділянці виконання оперативного втручання. Мета роботи: детально вивчити на мікроскопічному рівні будову м´язових тканин, що утворюють внутрішній та зовнішній сфінктери прямої кишки для можливості анатомічного обґрунтування вибору методу радикального оперативного втручання й визначити чіткі анатомічні орієнтири при виконанні хірургічного доступу. Матеріали і методи: у дослідженні виконано обстеження 10 трупів дітей, які прижиттєво не мали патології перианальної ділянки та малого тазу. Вік дітей складав від 12 до 17 років, серед яких було 5 дівчаток та 5 хлопчиків. Тканини, що досліджувались, були фіксовані в 10% розчині нейтрального формаліну протягом 24 – 48 годин, зневоднені. Гістологічні поперечні зрізи забарвлені гематоксиліном та еозином та за ван Гізоном. Результати дослідження та їх обговорення: при проведенні гістологічного обстеження видалених стовпчиків тканин, що розташовувались на 3`, 6`, 9` та 12` у положенні на спині, визначені основні морфометричні характеристики м`яких тканин перианальної ділянки з прицільним обстеженням зовнішнього сфінктеру заднього проходу. Встановлено, що площа поперечного перерізу м’язових пучків останнього може значно варіювати в залежності від віку та статури дитини. Також чітко встановлено просторову структуру зовнішнього сфінктеру заднього проходу. Відповідно до морфометрії останній має форму еліпсу, витягнутого у передньо-задньому напрямку із центром, зміщеним у каудальному напрямку по відношенню то ануса. Висновок. 1) Анатомічна структура перианальної ділянки містить у товщі підшкірно-жирової клітковини волокна зовнішнього анального сфінктеру, що можуть бути пошкоджені при виконанні радикальних оперативних втручань з приводу пілонідальної хвороби у дітей. 2) Детальне вивчення анатомії перианальної ділянки дозволяє чітко визначити анатомічні орієнтири країв доступу при радикальних оперативних втручаннях з приводу пілонідальної хвороби у дітей. 3) Виконання радикальних оперативних втручань з приводу пілонідальної хвороби у дітей потребує більш детального вивчення, оскільки емпіричні рекомендації щодо їх виконання несуть у собі небезпеку порушення функціонування організму за рахунок пошкодження важливих анатомічних структур перианальної ділянки. 4) Дистальну межу розрізу при видалення пілонідальної кісти варто змістити не на 2 см від краю анального кільця, а на 3 см, оскільки існує ризик пошкодження частини сфінктерного апарату відхідника.

Посилання

1. Cema EV. Rak pilonidal'noj kisty (obzor literatury). Onkologicheskaja koloproktologija. 2012;2:10–25;

2. Anderson A. Hair extracted from an ulcer. Boston Med. Surgical Journal. 1847;36(4):74–6;

3. Abo Gali Mohammad Suf'jan Assad. Puti optimizacii mestnogo lechenija ostrogo nagnoenija jepitelial'nogo kopchikovogo hoda [avtoreferat]. Har'kov: HNMU; 2005. 20 p.

4. Bascom J. Pilonidal disease: origin from follicles of hairs and results of follicle removal as treatment. Surgery. 1980; 87(5): 26-31.

5. Karydakis GE. Easy and successful treatment of pilonidal sinus after explanation of its causative process. Aust. N Z J Surg.1992;62(5):385–9;

6. Steele Scott R, Perry Brian W, Mills Steven, Buie Donald. Practice Parameters for the Management of Pilonidal Disease. Diseases of the Colon & Rectum. 2013;56(9):1021–7;

7. Peter F. Nichol, Michael D. Rollins II, Christopher S. Muratore. Fundamentals of Pediatric Surgery. 2th ed. Switzerland: Springer; 2017. 935 р.
Опубліковано
2019-11-13
Як цитувати
Shavliuk, R., & Konoplytsky, V. (2019). ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ АНАТОМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЕРИАНАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПРИ РАДИКАЛЬНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ З ПРИВОДУ ПІЛОНІДАЛЬНОЇ ХВОРОБИ У ДІТЕЙ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 19(4), 99-104. https://doi.org/10.31718/2077-1096.19.4.99