МОРФОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН КОЛІННОГО СУГЛОБУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ОСТЕОАРТРОЗІ ТА ЗАСТОСУВАННІ АУТОЛОГІЧНОГО АСПІРАТУ КІСТКОВОГО МОЗКУ

  • P.V. Tkachuk ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, м. Київ
  • S.S. Strafun ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, м. Київ
Ключові слова: остеоартроз, аспірат кісткового мозку, морфологія, морфометрія.

Анотація

Актуальність. Лікування остеоартрозу колінного суглобу є актуальною медико-соціальною проблемою. З огляду на недостатню ефективність консервативного лікування, пропонується застосування клітинних технологій у лікуванні прогресуючих дистрофічних змін колінного суглобу. Метою роботи було дослідження впливу аспірату кісткового мозку на розвиток структурних змін колінного суглобу при експериментальному остеоартрозі. Матеріали та методи дослідження. У експериментах кроликам моделювали остеоартроз, через 1 місяць вводили аутологічний аспірат кісткового мозку у порожнину колінного суглобу, а через 2,5 місяці після операції досліджували структурні зміни капсули, менісків, проксимального епіфіза великогомілкової кістки. Результати. Встановлено структурні зміни у капсулі суглобу: розшарування структурних елементів, зменшення щільності клітин капсули, некроз клітин внутрішньої поверхні капсули. Зона дефекту епіфізарного хряща була позбавлена хряща, а товщина перифокального хряща була зменшеною на 30,4% (p<0,05), щільність субхондральної кісткової тканини становила 55,9% від контролю. У групі з аспіратом кісткового мозку була збільшена щільність фібробластів у капсулі суглобу і частково збережена поверхня менісків, щільність субхондральної кісткової тканини була вірогідно більшою – 79,5% (p<0,05) від контролю. Структурні зміни при остеоартрозі є прогресуючими і призводять до дистрофічних змін суглобової поверхні, субхондральної кістки, меніска та капсули суглоба. Дані, отримані в результаті експериментальних досліджень, дозволяють стверджувати, що введення у колінний суглоб аутологічного аспірату кісткового мозку може пригнічувати пошкодження субхондральної кістки, менісків та капсули суглобу і супроводжуватись утворенням ретикулярної тканини і індукцією ангіогенезу. Надалі перспективними є дослідження морфологічних змін червоного кісткового мозку за умов прогресуючого остеоартрозу та його відновлення при місцевому застосуванні концентрату аспірату кісткового мозку.

Посилання

1. Parshin GA, Kandakova EYu, Ivashin AV, Izmailov TR. Sochetanie ortovol`tnoj rentgenoterapii i nizkointensivnogo lazernogo izlucheniya v lechenii degenerativno-distroficheskikh i vospalitel`ny`kh zabolevanij kostno-sustavnogo apparata [The combination of orthovoltaic x-ray therapy and low-intensity laser radiation in the treatment of degenerative and inflammatory diseases of the osteoarticular system]. Trudny patient. 2017; 3:66-70. (Russian).

2. Маkаrоvа МV, Vаlkov MY, Tretjakov DY. Trekhmernaya konformnaya rentgenoterapiya pri osteoartrite kolennogo sustava: radiobiologicheskie predposy`lki, analiz doznogo raspredeleniya [Three-dimensional conformal radiation therapy for the osteoarthritis of knee joint: the radiobiological background, dose distribution analysis]. Research and Practical Medicine Journal. 2018; 5(3):20-7. (Russian).

3. Tankut V, Makolinets К. Konservativnoe lechenie bol`ny`kh s gonartrozom na rannikh stadiyakh (obzor literatury`) [Conservative treatment of patients with gonarthrosis at early stages (review of literature)]. Orthopaedics, traumatology and prosthetics. 2013; 4:122-7. (Russian).

4. Piuzzi NS, Khlopas A, Newman JM, Ng M, Roche M, Husni ME, Spindler KP, Mont MA, Muschler G. Bone marrow cellular therapies: novel therapy for knee osteoarthritis. J Knee Surg. 2018; 31(1):22-6.

5. Chahla J, Alland JA, Verma NN. Bone marrow aspirate concentrate for orthopaedic use. Orthop Nurs. 2018;37(6):379-81.
Опубліковано
2019-11-13
Як цитувати
Tkachuk, P., & Strafun, S. (2019). МОРФОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН КОЛІННОГО СУГЛОБУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ОСТЕОАРТРОЗІ ТА ЗАСТОСУВАННІ АУТОЛОГІЧНОГО АСПІРАТУ КІСТКОВОГО МОЗКУ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 19(4), 95-99. https://doi.org/10.31718/2077-1096.19.4.95