ВПЛИВ ГІГІЄНІЧНИХ ТА ХАРЧОВИХ ЗВИЧОК НА УРАЖЕНІСТЬ КАРІЄСОМ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З НОРМАЛЬНОЮ ТА НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА

  • O.V. Sheshukova Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна
  • A. V. Veretilnik Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна
Ключові слова: карієс, харчові та гігієнічні звички, діти молодшого шкільного віку.

Анотація

Проведений аналіз зарубіжної та вітчизняної літератури з поточного стану епідемії ожиріння та доказів її асоціації з захворюванням порожнини рота та обстеження дітей молодшого шкільного віку з нормальною та надмірною масою тіла. Метою дослідження стала оцінка гігієнічних та харчових звичок у дітей молодшого шкільного віку з надмірною та нормальною масою тіла та їх зв'язок з ураженістю карієсом. Матеріали та методи. У дослідження було включено 628 дітей (учні 1-4 класів школи м. Полтава) у віці 6-11 років. Проводилося вивчення антропометричних даних і оцінка фізичного розвитку, збір анамнестичних даних шляхом анкетування дітей, клінічне стоматологічне обстеження Гігієнічний стан порожнини рота оцінювали за допомогою спрощеного гігієнічного індексу Green-Vermillion (1964). Результати. За даними проведеного антропометричного дослідження встановлено, що 32, 64% (205 дітей) обстежених дітей мали надмірну масу тіла. Проаналізувавши отримані дані з анкети можна з впевненістю стверджувати, що достовірної різниці у гігієнічних звичках дітей молодшого шкільного віку не простежується. Тільки близько 70% дітей молодшого шкільного віку чистять зуби кожного дня, але тільки 15% дітей молодшого шкільного віку отримують допомогу від батьків, сестри/брата. Такі дані викликають занепокоєння, адже діти до 10-річного віку повинні чистити зуби в присутності батьків, оскільки дитина сама ще не може якісно почистити зуби. Харчові звички дітей молодшого шкільного віку з надмірною масою тіла та нормальною істотно відрізняються. Індекс гігієни у дітей з надмірною масою тіла був у межах 2,1 бала, що відповідає незадовільній гігієні, що ж стосується дітей з нормальною масою тіла, цей показник, не істотно був менший і коливався у межах 1,8 бала. Результати проведеного стоматологічного обстеження показали, що поширеність карієсу становила 60,78% та 58,63% для дітей з нормальною та надмірною масою тіла відповідно. Ці показники не мали істотної різниці у зазначеній віковій групі дітей з надмірною та нормальною масою тіла. Вивчення інтенсивності карієсу показало, що у обстежених дітей з нормальною масою тіла кп+КПВ складає 1,89±0,01 у дітей з нормальною масою тіла і цей показник був 1,82±0,04 для дітей з надмірною масою тіла- достовірна різниця не простежується. Ураженість карієсом тимчасових зубів у дітей з надмірною масою тіла була вірогідно нижчою, ніж у групі дітей з нормальною масою тіла (2,46±0,05 та 2,82±0,02 відповідно). У обстежених нами дітей із надмірною масою тіла також визначено вірогідно нижчий показник інтенсивності ускладненого карієсу тимчасових зубів (1,07±0,04 та 1,28±0,02 відповідно). Висновки. Достовірної різниці у гігієнічних звичках дітей з нормальною масою тіла та дітей з надмірною масою тіла не спостерігається, що підтверджене незадовільним станом гігієни порожнини рота у них. Визначена істотна різниця у відношенні до солодощів при анкетуванні дітей з різною масою тіла. При нижчих показниках інтенсивності карієсу та його ускладнень тимчасових зубів у дітей з надмірною масою тіла у порівнянні з однолітками з нормальною масою тіла визначений ріст інтенсивності карієсу постійних зубів у групі дітей з надмірною масою тіла. У сукупності з неналежною гігієною та відсутністю збалансованого харчування з превалюванням вуглеводневого раціону, діти з цими невідкоригованими звичками є уразливою категорією стоматологічних хворих.

Посилання

1. Cole TJ, Freeman JV, Preece MA. Body mass index reference curves for the UK, 1990. Arch Dis Child. 1995; 73: 25–9.

2. Royal College of Paediatrics and Child Health. UK - WHO growth charts. London: RCPCH, 2012. Available from: http://www.rcpch.ac.uk/growthcharts.

3. World Health Organization. BMI-for-age (5-19 years). Available from: http://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/index.html.

4. Ogden CL, Kuczmarski RJ, Flegal KM et al. Centers for Disease Control and Prevention 2000 growth charts for the United States: improvements to the 1977 National Center for Health Statistics version. Pediatrics. 2002; 109: 45–60.

5. Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ. 2000; 320: 1240–3.

6. Pro zatverdzhennya Kryteriyiv otsinky fizychnoho rozvytku ditey shkilʹnoho viku [On approval of Criteria for assessment of physical development of school children]. 2013. Available from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1694-13.

7. Tuomi T. Pilot study on obesity in caries prediction. Community Dent Oral Epidemiol. 1989; 17: 289–91.

8. Moreira PV, Rosenblatt A, Severo AM. Community Prevalence of dental caries in obese and normal-weight Brazilian adolescents attending state and private schools. Dent Health 2006; 23: 251–3.

9. Hong L, Ahmed A, McCunniff M, Overman P, Mathew M. Obesity and dental caries in children aged 2–6 years in the United States: National Health and Nutrition Examination Survey 1999–2002. J Public Health Dent. 2008; 68: 227–33

10. Marshall TA, Eichenberger-Gilmore JM, Broffitt BA, Warren JJ, Levy SM. Dental caries and childhood obesity: roles of diet and socioeconomic status. Community Dent Oral Epidemiol. 2007; 35: 449–58.

11. Werner SL, Phillips C, Koroluk LD. Association between childhood obesity and dental caries. Pediatr Dent. 2012; 34: 23–7.

12. Gerdin EW, Angbratt M, Aronsson K, Eriksson E, Johansson I. Dental caries and body mass index by socio-economic status in Swedish children. Community Dent Oral Epidemiol. 2008; 36: 459–65.

13. Macek MD, Mitola DJ. Exploring the association between overweight and dental caries among US children. Pediatr Dent. 2006; 28: 375–80.

14. Bailleul-Forestier I, Lopes K, Souames M, Azoguy-Levy S, Frelut ML, Boy-Lefevre ML. Caries experience in a severely obese adolescent population. Int J Paediatr Dent. 2007; 17: 358–63.

15. Tramini P, Molinari N, Tentscher M, Demattei C, Schulte A G. Association between caries experience and body mass index in 12-year-old French children. Caries Res. 2009; 43: 468–73.

16. Willershausen B, Haas G, Krummenauer F, Hohenfellner K. Relationship between high weight and caries frequency in German elementary school children. Eur J Med Res. 2004; 9: 400–4.

17. Willershausen B, Moschos D, Azrak B, Blettner M. Correlation between oral health and body mass index (BMI) in 2071 primary school pupils. Eur J Med Res. 2007; 12: 295–99.

18. Costacurta M, Di Renzo L, Bianchi A, Fabiocchi F, De Lorenzo A, Docimo R. Obesity and dental caries in paediatric patients. A cross-sectional study. Eur J Paediatr Dent 2011; 12: 112–6.

19. Modéer T, Blomberg CC, Wondimu B, Julihn A, Marcus C. Association between obesity, flow rate of whole saliva, and dental caries in adolescents. Obesity (Silver Spring) 2010; 18: 2367–73.

20. Bezvushko EV, Kostura VL. Urazhenist kariiesom postiinykh zubiv u ditei z nadmirnoiu masoiu tila [Caries involvement of permanent teeth in overweight children] .Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2015; 2(3): 351-4. (Ukrainian).

21. Romanova YH, Tsushko YA, Dysbyotycheskye aspekt u lyts molodoho vozrasta s alymentarno-konstytutsyonnm ozhyrenyem [Dysbiotic aspects in young persons age with alimentary-constitutional obesity]. Visnyk stomatolohii. Spetsiapnyi vypusk 2014; 8: 42-3. (Ukrainian).

22. Lebed OY, Kharakterystyka mykrobyotsynoza rotovoi polosty u podrostkov salymentarno-konstytutsyonnыm ozhyrenyem [Characterization of oral microbiocinosis in adolescents salientally constitutional obesity] Sovremennye probleme nauky y obrazovanyia 2014; 1: 115-9. (Ukrainian).
Опубліковано
2019-11-13
Як цитувати
Sheshukova, O., & Veretilnik, A. V. (2019). ВПЛИВ ГІГІЄНІЧНИХ ТА ХАРЧОВИХ ЗВИЧОК НА УРАЖЕНІСТЬ КАРІЄСОМ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З НОРМАЛЬНОЮ ТА НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 19(4), 77-82. https://doi.org/10.31718/2077-1096.19.4.77

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##