РОЛЬ ГЕНІВ ФОЛАТНОГО ОБМІНУ ТА МІЖГЕННИХ ВЗАЄМОДІЙ У РОЗВИТКУ РАННІХ РЕПРОДУКТИВНИХ ВТРАТ І БЕЗПЛІДДЯ У ПОДРУЖНІХ ПАРАХ

  • Z.I. Rossokha Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАН України», м. Київ
  • N.L. Medvedieva Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАН України», м. Київ
  • V.A. Vershyhora Державний заклад «Референс-центр з молекулярної діагностики МОЗ України», м. Київ
  • N.G. Gorovenko Державний заклад «Референс-центр з молекулярної діагностики МОЗ України», м. Київ
Ключові слова: гени фолатного обміну, поєднання генотипів, ранні репродуктивні втрати, безпліддя, подружні пари

Анотація

Актуальність. Поліморфізм генів фолатного обміну, раціональне харчування і додаткове споживання препаратів фолієвої кислоти особами репродуктивного віку відіграє важливу роль у підтриманні репродуктивної функції та народженні ними здорових дітей. Важливим компонентом фолатного обміну є внутрішньоклітинний транспорт фолатів. В цих процесах важливу роль відіграє RFC1 - білок для трансмембранного транспорту 5-МТГФ в клітину. Для варіантів гена RFC-1 є характерним порушення абсорбції фолатів та їх низьке внутрішньоклітинне накопичення. Тому необхідно оцінювати генетичний ризик для варіантів генів фолатного обміну та міжгенну взаємодію для прогнозування порушень репродукції у подружніх парах. Мета роботи була вивчити внесок генетичного поліморфізму та міжгенних взаємодій варіантів генів фолатного обміну MTHFR, MTRR, MTR1 та RFC-1 у розвиток ранніх репродуктивних втрат та безпліддя невстановленого ґенезу у подружніх парах. Результати. Обстежено 206 подружніх пар з репродуктивними розладами: 69 пар - із первинним безпліддям невстановленого ґенезу та 137 пар - із ранніми репродуктивними втратами в анамнезі, а також 35 подружніх пар зі збереженою репродуктивною функцією. При проведенні дослідження виявлено асоціацію варіантів генів MTRR (домінантна модель успадкування), MTR1 (наддомінантна модель успадкування), RFC-1 (домінантна модель успадкування) з ризиком розвитку ранніх репродуктивних втрат та безпліддя невстановленого ґенезу у подружніх пар. Визначено 14 поєднань генотипів за дослідженими генами, при яких значуще знижується або підвищується ризик репродуктивних розладів у подружніх пар. У всіх визначених значущих поєднаннях генотипів ризик розвитку змінювався залежно від варіанта гена RFC-1, а саме - знижувався за наявності варіанта 80GG та підвищувався за варіанта 80 GA.

Посилання

1. Furness D. Vitamin and mineral supplements: maternal diet and nutrient requirements in pregnancy and lactation. AJP. 2018; 99(1177): 76–84.

2. Ducker GS, Rabinowitz JD. One-carbon metabolism in health and disease. Cell Metab. 2017;25:27–42.

3. Rossokha Z, Gorovenko N. Assessment of the individual folic acid doses requirement for patients with reproductive disorders. In: Abstracts of the XIII World Congress of Perinatal Medicine, Oct. 26–29, Serbia, 2017; р. 349.

4. Kutikhin AG, Yuzhalin AE, Ponasenko AV. [Current trends in statistical data processing and presentation of results in candidate genetic and epidemiological studies]. Fundamental'naya i klinicheskaya meditsina. 2017;2(2):77-82. Russian.

5. D’Uva M, Di Micco P, Strina I, Alviggi C, Iannuzzo M, Ranieri A, et al. Hyperhomocysteinemia in women with unexplained sterility or recurrent early pregnancy loss from Southern Italy: A preliminary report. Thromb J. 2007;5:1–6.

6. Hickey SE, Curry CJ, Toriello H V. ACMG practice guideline: Lack of evidence for MTHFR polymorphism testing. Genet Med. 2013;15(2):153–6.

7. World Health Organization. Serum and Red Blood Cell Folate Concentrations for Assessing Folate Status in Populations. Vitam Miner Nutr Inf Syst. 2015;1–7.

8. Liu K, Zhao R, Shen M, et al. Role of genetic mutations in folate-related enzyme genes on Male Infertility. Scientific Reports. 2015;5(1). doi: 10.1038/srep15548.

9. Kurzawski M, Wajda A, Malinowski D, Kazienko A, et al. Association study of folate-related enzymes (MTHFR, MTR, MTRR) genetic variants with nonobstructive male infertility in a Polish population. Genetics and Molecular Biology. 2015;38(1):42-47.

10. Ren Z, Ren P, Yang B, et al. MTHFR C677T, A1298C and MTR A2756G Gene Polymorphisms and Male Infertility Risk in a Chinese Population: A Meta-Analysis. PLOS ONE. 2017;12(1):e0169789.
Опубліковано
2019-11-13
Як цитувати
Rossokha, Z., Medvedieva, N., Vershyhora, V., & Gorovenko, N. (2019). РОЛЬ ГЕНІВ ФОЛАТНОГО ОБМІНУ ТА МІЖГЕННИХ ВЗАЄМОДІЙ У РОЗВИТКУ РАННІХ РЕПРОДУКТИВНИХ ВТРАТ І БЕЗПЛІДДЯ У ПОДРУЖНІХ ПАРАХ. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 19(4), 29-33. https://doi.org/10.31718/2077-1096.19.4.29