Головний редактор

Ждан Вячеслав Миколайович, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія

Заступники головного редактора

Білаш Сергій Михайлович - доктор біологічних наук, професор,  Українська медична стоматологічна академія;

Костенко Віталій Олександрович - доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;

Члени редакційної колегії

Безкоровайна Ірина Миколаївна, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;

Бобирьова Людмила Єгорівна, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;

Валіуліс Арунас, доктор медичних наук, професор, Вільнюський університет, медичний факультет, Інститут клінічної медицини, професор клініки дитячих захворювань та Інституту наук про здоров’я, Литва;

Весніна Людмила Едуардівна, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;

Голованова Ірина Анатоліївна, д.мед.н., професор, зав. каф. соціальної медицини, громадського здоров’я, організації та економіки охорони здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою Українська медична стоматологічна академія, Україна;

Гуніна Лариса Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка;

Дворник Валентин Миколайович, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;

Дев'яткіна Тетяна Олексіївна, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;

Дельва Михайло Юрійович, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;

Каськова Людмила Федорівна, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;

Лігоненко Олексій Вікторович, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;

Лихацький Петро Григорович, доктор біологічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»;

Ліхачов Володимир Костянтинович, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;

Непорада Каріне Степанівна, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;

Похилько Валерій Іванович, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;

Походенько-Чудакова Ірина Олегівна, доктор медичних наук, професор, Білоруський державний медичний університет», Республіка Білорусь;

Скрипніков Андрій Миколайович, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;

Старченко Іван Іванович, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія;

Фал Анджей Маріуш, доктор медичних наук, професор, Центральна клінічна лікарня Міністерства внутрішніх справ і адміністрації (м. Варшава, Польща);

Фоменко Ірина Степанівна, доктор біологічних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

Чекаліна Наталія Ігорівна, доктор медичних наук, доцент, Українська медична стоматологічна академія.

Шешукова Ольга Вікторівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої стоматології факультету післядипломної освіти, Українська медична стоматологічна академія, Україна.